Video: Biking Ke Ala Hele Makalae

Watch this video taken while riding a bicycle south on the Phase 2 section (4.1 miles) of Ke Ala Hele Makalae.